Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Elever i risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhedAllerede ved starten af børnehaveklassen er der store forskelle blandt eleverne i de sproglige forudsætninger og tidlige skriftsproglige færdigheder, der forudsiger læseudviklingen. Disse forskelle kan bruges til at udpege elever, som er i risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhed. Det er væsentligt at identificere de elever, der er i størst risiko, for at forebygge og reducere mulige senere skriftsproglige vanskeligheder væsentligt gennem en forstærket tidlig indsats. Hvor omfattende tegn, der er på risiko hos den enkelte elev, vil variere.   

Ved starten af børnehaveklassen er tegn på risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhed, at eleverne har vanskeligt ved at: 

  • blive opmærksomme på sprogets lyde, især enkeltlyde. 
  • lære lyden af nye ord, fx lære bogstaverne og deres lyde, navne på klassekammerater og den mest distinkte udtale af et ord, fx politi og ikke pulti.  
  • lære at sætte bogstaver og lyde sammen til ord (skriftens lydprincip). 

Efter den første læse- og staveundervisning er risikotegnene også: 

  • Store vanskeligheder med at læse ukendte ord 
  • Mange læsefejl, der er i modstrid med skriftens lydprincip (fx ”dun” læst som ”din”) 
  • Mange stavefejl, der er i modstrid med skriftens lydprincip (fx ”klo” stavet som ”kro”) 
  • Langsom læsehastighed eller hurtig læsehastighed, men med meget upræcis ordlæsning 
  • Store vanskeligheder med at automatisere, hvordan ord staves 
  • Vanskeligheder med at lære at læse og stave på fremmedsprog 

Elever af forældre med ordblindhed er i forhøjet risiko for at blive ordblinde. Ved elever af forældre med ordblindhed er det derfor særlig vigtigt at være opmærksom på risikotegnene beskrevet herover. 

Risiko for vanskeligheder med afkodning og stavning kan også optræde sammen med sproglige vanskeligheder. For denne elevgruppe kan det være relevant at inddrage en logopæd.  

Læs mere her.

På denne side finder du mere viden om afdækning og tidlige forebyggende og foregribende indsatser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder, herunder ordblindhed