Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Der findes forskellige redskaber, som kan hjælpe med at finde elever, som er i risiko for at udvikle afkodnings- og stavevanskeligheder.  

Risikotest for ordblindhed 

Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten) afdækker udvalgte forudsætninger for udvikling af afkodningsfærdigheder. Forudsætningerne er bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning. 
 
Risikotest for ordblindhed kan tages i slutningen af børnehaveklasse, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Fra skoleåret 2022/2023 er det obligatorisk at gennemføre test med Risikotest for ordblindhed for elever, der viser tegn på senere afkodnings- og stavevanskeligheder.  

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der altid er usikkerhed forbundet med at udpege elever, som er i risiko for senere vanskeligheder. Hvis en elev i børnehaveklassen udpeges til at være i risiko, hører eleven til en gruppe af elever, hvor 34 % har afkodnings- og stavevanskeligheder i 2. klasse. Udpeges eleven modsat til ikke at være i risiko, hører denne elev til en gruppe af elever, hvor 2 % har afkodnings- og stavevanskeligheder (Elbro, 2021). Det er altså ikke sikkert, at eleven har afkodnings- og stavevanskeligheder i 2. klasse, hvis de udpeges af Risikotest for ordblindhed, men de er i væsentlig større risiko. Særligt de forebyggende indsatser, en skole sætter i gang omkring en elev, kan modvirke konsekvenserne af ringe forudsætninger i børnehaveklassen.  

Da risiko for senere afkodnings- og stavevanskeligheder kan optræde sammen med andre vanskeligheder, såsom begrænsninger i delfærdigheder i sprogforståelse, opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, er det væsentligt også at vurdere tegn på disse. Læs mere om afdækning af sprogforståelse i denne aldersgruppe her.  

Her på siden finder du mere viden om afdækning af risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder.   

Henvisning: 
Elbro, C. (2021). Læsevanskeligheder (2. udgave). Hans Reitzels Forlag.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Afdækning