Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Elever med ordblindhed i grundskolenElever med ordblindhed har svært ved at lære at læse og stave. Læseprofessor Carsten Elbro (2021) definerer ordblindhed som markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip. Han skriver videre, at disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne sig sikker og hurtig ordafkodning, som igen fører til begrænset læseforståelse. Den Nationale Ordblindetest afgrænser elever med ordblindhed til de 8 % elever, som har de største vanskeligheder med at udnytte skriftens basale lydprincip. Der sidder altså ca. to elever med ordblindhed i hver skoleklasse. Dog kan det fordele sig meget forskelligt i klasserne på skolerne rundt om i Danmark. 

Ved slutningen af 3. klasse kan elever identificeres med ordblindhed. Se mere på siden om Afdækning. Det er væsentligt at identificere elever med ordblindhed, så de kan modtage målrettede og særlig tilrettelagte indsatser rettet mod at udvikle deres skriftsprogsfærdigheder. Disse indsatser er afgørende for elevens udvikling.  

Ud over de fælles vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip er elever med ordblindhed lige så forskellige som deres klassekammerater. Ordblindhed findes endvidere i forskellige grader. Mange faktorer har betydning for, hvordan den enkeltes ordblindevanskeligheder udvikler sig, og hvordan elever med ordblindhed oplever graden af egne vanskeligheder. Derfor er det vigtigt, at man som fagperson i mødet med en elev med ordblindhed tager udgangspunkt i den konkrete elevs læse- og skrivefærdigheder, og hvordan færdighederne slår til i praksis. 

Nogle elever oplever skriftsprogsvanskeligheder, men har mildere vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip end elever med ordblindhed. Læs mere om denne elevgruppe her 

Ordblindhed kan også optræde sammen med andre vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder med sprogforståelse. Læs mere om sproglige vanskeligheder i denne aldersgruppe her. Opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser forværrer ikke direkte ordblindhed, men de kan påvirke indirekte, fx ved at forstyrre læringssituationen. Når ordblindhed optræder sammen med andre vanskeligheder, kan det være relevant at inddrage andre fagpersoner, fx en logopæd eller en inklusionsvejleder. 

Øverst i højremenuen finder du mere viden om afdækning og målrettede samt særlig tilrettelagte indsatser for elever med ordblindhed.

Henvisninger:
Elbro, C. (2021). Læsevanskeligheder (2. udgave). Hans Reitzels Forlag. 

Læs mere her.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever med ordblindhed i grundskolen