Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Sprogforstyrrelsen DLD er en sproglig indlæringsvanskelighed, der viser sig i barndommen som vedvarende vanskeligheder med at tilegne sig sprogfærdigheder og med at forstå, producere og/eller anvende det talte sprog. Sprogfærdigheder er komplekse, og det varierer fra barn til barn, hvilke sproglige vanskeligheder der især er fremtrædende. Når børn med DLD når op på mellemtrinnet og i udskolingen, har de tit vanskeligt ved at udtrykke sig præcist, både skriftligt og i det talte sprog, og de har svært ved at huske fagbegreber. Børnene har også stadig vanskeligheder med sprogforståelsen, fx med at forstå komplekse sætninger, fx hvem der sparker hårdt i ”Æslet som græsser med hesten sparker hårdt”. Men en vigtig pointe på dette alderstrin er, at det ofte slet ikke vil være vanskelighederne med talt sprog, som springer i øjnene, men snarere vanskeligheder med færdigheder, der bygger på talt sprog, altså fx læseforståelsesvanskeligheder, vanskeligheder med at komme i gang med opgaver – eller med at færdiggøre dem – eller vanskeligheder med at indgå i gruppearbejde, i klasseundervisningen eller i det sociale liv omkring klassen.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: DLD