Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Sprogforstyrrelsen DLD er en sproglig indlæringsvanskelighed, der viser sig i barndommen som vedvarende vanskeligheder med at tilegne sig sprogfærdigheder og med at forstå, producere og/eller anvende det talte sprog. Sprogfærdigheder er komplekse, og det varierer fra barn til barn, hvilke sproglige vanskeligheder der især er fremtrædende. I indskolingen laver nogle børn med DLD stadig systematiske fejl i deres udtale og grammatik, men i takt med at børnene udvikler sig, forsvinder de udbredte fejl. På dette alderstrin er det især karakteristika som upræcis brug af ord (fx sådan en til at lave mad for ”gryde” eller jeg får en is i stedet for jeg køber en is), vanskeligheder med at give sammenhængende forklaringer og så sprogforståelsesvanskeligheder. Sprogforståelses-vanskelighederne kan fx vise sig som vanskeligheder med at lære nye ord i skolen eller med at forstå sætninger, fx hvem der krammer i ”Alma bliver krammet længe af Ida”. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: DLD