Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

OrdblindhedMennesker med ordblindhed har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at de har svært ved at lære at koble bogstav og lyd. Derfor har de sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker. Det er krævende, men det er ikke umuligt for ordblinde at tilegne sig og udvikle læse- og skrivekompetencer. Det indebærer direkte og systematisk læse- og skriveundervisning og inddragelse af læse- og skriveteknologi. 

Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed, og ordblindhed findes i mange grader (fra let til svær). Det betyder, at der også er elever, unge og voksne, der har vanskeligheder ved at lære at koble bogstav og lyd, som er mindre end ordblindes, men store nok til, at det begrænser udviklingen af sikre og hurtige afkodnings- og stavefærdigheder.    

Mange faktorer har betydning for, hvordan den enkeltes ordblindevanskeligheder udvikler sig, og hvordan ordblinde oplever graden af egne vanskeligheder. Ordblindhed kan fx optræde sammen med vanskeligheder med sprogforståelse med risiko for, at udbyttet af kompenserende teknologier som oplæsningsstøtte mindskes. 

Ud over vanskelighederne med at koble bogstaver og lyde er ordblinde lige så forskellige som alle andre mennesker. Deres ordblindhed og deres behov i skole, uddannelse, arbejde og fritid kan vise sig forskelligt, og det er derfor en fordel at være åben om ordblindhed – ligesom det er vigtigt, at lærere, kolleger, kammerater og andre efterspørger viden om ordblindhed og bliver klogere på den enkelte ordblindes situation og behov. 

Nøglen til at mindske ordblinde menneskers udfordringer i skole, uddannelse og arbejdsliv er inkluderende læringsmiljøer, der giver dem mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod med andre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindhed