Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

SprogforståelseVi har ikke præcise tal for, hvor mange elever med sprogforståelsesvanskeligheder der er i en typisk dansk skoleklasse, men der vil være en relativt stor gruppe elever, som har brug for, at der bliver arbejdet fokuseret med deres sprogforståelse. Det gælder børn, der er vokset op i sproglige miljøer, der ikke i tilstrækkelig grad har understøttet deres dansksproglige udvikling. Og det gælder børn, der har sproglige indlæringsvanskeligheder som fx sprogforstyrrelsen DLD. 

Mange elever med sprogforståelsesvanskeligheder bliver man først opmærksom på, når de kommer op på mellemtrinnet, hvor både længde og sværhedsgrad af fagteksterne øges, og hvor kravene til elevernes skriftlige produktioner øges. Fælles for eleverne i målgruppen er, at de gennemgående har vanskeligt ved at opfylde læse- og skriveformålene med de tekster, de arbejder med i undervisningen. Læs mere her.  

Her på siden kan du finde viden om og inspiration til arbejdet med netop denne elevgruppe. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforståelse