Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Sprogforståelse

Vi har ikke præcise tal for, hvor mange elever med sprogforståelsesvanskeligheder der er i en typisk dansk skoleklasse, men der vil være en relativt stor gruppe elever, som har brug for, at der bliver arbejdet fokuseret med deres sprogforståelse. Det gælder børn, der er vokset op i sproglige miljøer, der ikke i tilstrækkelig grad har understøttet deres dansksproglige udvikling. Og det gælder børn, der har sproglige indlæringsvanskeligheder som fx sprogforstyrrelsen DLD. 

Sprogforståelsesvanskeligheder hos elever i indskolingen udgør en barriere for at deltage fuldt ud i både sociale og faglige aktiviteter i skolen og indebærer også risici for langvarige vanskeligheder og negative følger i form af fx sprogforståelsesvanskeligheder i læsning og skrivning, lavt uddannelsesniveau og reduceret livskvalitet. Her kan du finde viden om og inspiration til arbejdet med denne elevgruppe.   

Læs mere her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforståelse