Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Skolens pædagogiske personale, læsevejlederen, skolens pædagogiske leder og forældrene skal samarbejde om den forebyggende og foregribende indsats for elever i risiko for afkodnings- og stavevanskeligheder.

Det er væsentligt, at skolen er særlig opmærksom på at understøtte forældre med ordblindhed og forældre, som er i skriftsprogsvanskeligheder af andre årsager. Denne gruppe af forældre kan være i særlig tvivl om, hvordan de kan støtte deres børns læseudvikling, og de kan selv have negative erfaringer med læsning og skrivning fra deres barndom.  

Herunder finder du materiale til skolens samarbejde med forældre. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forældresamarbejde