Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Undervisning rettet mod at udvikle læse- og skrivekompetence 

Læse- og skriveteknologi, herunder lydbøger fra fx NOTA, kan være væsentlige redskaber i skolens arbejde med at udvikle læse- og skrivekompetencen hos elever med ordblindhed.  

Samtidig er det væsentligt, at elever med ordblindhed modtager direkte og systematisk undervisning rettet mod at understøtte udviklingen af læseforståelse og skrivning. Det kan fx være undervisning i teksters opbygning eller fokus på særlige processer i skrivningen.  

Her på siden leder vi dig videre til viden om og inspiration til indsatser rettet mod at udvikle ordblinde elevers læse- og skrivefærdighed. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning og skrivning