Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindeundervisning for voksne (OBU) 

Ordblindeundervisning for voksne (OBU) er et gratis undervisningstilbud til unge og voksne ordblinde. For at kunne deltage i OBU skal uddannelsesstedet vurdere, at undervisningstilbuddet er relevant, og Ordblindetesten skal vise, at personen er i målgruppen. Som udgangspunkt skal man være 25 år eller over for at deltage i OBU. Mange VUC’er og oplysningsforbund tilbyder OBU. 

I ordblindeundervisningen arbejder deltagerne med at udvikle deres læse-, stave- og skrivefærdigheder. Man lærer også at læse og skrive med kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan være en stor støtte for mennesker med ordblindhed. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers færdigheder og målsætninger. Typisk går man til undervisning én gang om ugen i et afgrænset forløb.  

Andre undervisningstilbud 

Der findes en række undervisningstilbud, som kan være relevante for unge eller voksne med ordblindhed. En samtale om ønsker og behov og evt. en formel afdækning af den unge eller voksnes vanskeligheder kan hjælpe med at afklare, hvilket undervisningstilbud der er det rette. For personer på 25 år eller over er der fx mulighed for at gå til FVU-dansk, FVU-engelsk (kun som kursus på arbejdspladsen), FVU-digital (kun som kursus på arbejdspladsen) eller til AVU. Læs mere om mulighederne her. Er personen under 25 år og ikke i job eller i gang med en uddannelse, kan FGU være det rette tilbud. Læs mere her og under punktet FGU nedenfor.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Undervisningstilbud