Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Unge og voksne med ordblindhedOrdblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed, der medfører, at ordblinde har svært ved at lære at koble bogstav og lyd i læsning og stavning. Det betyder, at de har sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker. Ordblindhed findes i mange grader (fra let til svær). Er man i uddannelse eller job med store krav til at læse og formulere sig skriftligt, kan selv mindre vanskeligheder opleves store. Også i privatlivet kan skriftsproglige krav være en udfordring. Selvom ordblindhed kan være en barriere i løbet af skoletiden og videre uddannelse, behøver den ikke være en hindring i forhold til valg af uddannelse eller karriere. Ud over vanskelighederne med at koble bogstaver og lyde, er ordblinde lige så forskellige som alle andre mennesker.

Læs mere her.

Til højre finder du mere viden om mulighederne for støtte til unge og voksne med ordblindhed.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Unge og voksne med ordblindhed