Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindhed i privatlivetDer er mulighed for at gå til ordblindeundervisning for voksne (OBU), hvis man er ordblind og har dokumentation for sin ordblindhed, fx i form af Ordblindetesten. Det er gratis at deltage i OBU. Som udgangspunkt skal man være 25 år eller over for at deltage i OBU. Mange VUC’er og oplysningsforbund tilbyder OBU. 

I ordblindeundervisningen arbejder deltagerne med at udvikle deres læse-, stave- og skrivefærdigheder. Man lærer også at læse og skrive med kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan være en stor støtte for mennesker med ordblindhed. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers færdigheder og målsætninger. Typisk går man til undervisning én gang om ugen i et afgrænset forløb. 

Det er muligt at søge om at få bevilliget læse- og skriveteknologi eller andre hjælpemidler til brug i privatlivet. For at kunne søge om LST til privat brug skal ansøgeren kunne dokumentere et behov for at læse og skrive i hverdagen, og det skal dokumenteres, hvordan LST kan afhjælpe dette behov. Derudover skal der foreligge dokumentation for ordblindhed. Læs mere her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindhed i privatlivet