Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at den unge studerende med ordblindhed har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre studerende. Det er lidt forskelligt, hvad SPS kan indeholde, afhængigt af hvilken uddannelse den studerende går på, og hvilke behov den studerende har. Typisk vil SPS være tildeling af læse- og skriveteknologi (LST), studiestøttetimer og studiematerialer fra Nota. Læs mere her 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Specialpædagogisk støtte (SPS)