Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindhed i arbejdslivet

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan søge om hjælpemidler i form af læse- og skriveteknologi (LST) og personlig assistance i forbindelse med arbejdet. Personlig assistance søges fx gennem bopælskommunens jobcenter eller handicapcenter. Er du ansat på 37 timer pr. uge, kan jobcenteret yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge. Der kan fx gives støtte i form af sekretærbistand eller korrekturlæsning. Du kan læse mere om mulighederne, og hvem der kan søge om personlig assistance på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindhed i arbejdslivet