Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

I mange uddannelsessammenhænge støder vi på begrebet inkluderende læringsmiljø eller ordblindevenligt læringsmiljø. Begreberne dækker over en lang række tiltag, der tilsammen kan være med til at sikre, at elever og studerende med ordblindhed føler sig inkluderet i undervisningen, og at deres ordblindhed ikke er en hindring for faglig og social trivsel og udvikling. I et ordblindevenligt læringsmiljø kan der fx være fokus på: 

  • At tale åbent om ordblindhed, og hvad den betyder for den enkelte elev 
  • At alle tekster er tilgængelige digitalt, så eleven eller den studerende kan bruge sin læse- og skriveteknologi 
  • At læreren tilrettelægger aktiviteter i undervisningen, så ordblinde elever kan deltage på lige fod med ikkeordblinde elever 
  • At læreren opstiller tydelige mål, både mundtligt og skriftligt for undervisningsaktiviteter eller opgaver 
  • At ledelsen på skolen er opmærksom på de ordblinde elever eller studerendes ret til at gå til prøve på særlige vilkår og sikrer, at prøverne kan afvikles smidigt

Læs desuden mere under emnet FGU. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læringsmiljø