Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Her finder du viden og værktøjer rettet mod individuelle tilbud til voksne med skriftsprogsvanskeligheder, fx DLD.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Individuelle tilbud