Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Her finder du viden og værktøjer til indsatser, der er møntet på den enkelte elev med skriftsprogsvanskeligheder. Fx SPS, afdækning og anden specialundervisning.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Individuelle tilbud