Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Medarbejdere

Ledelse og administration

Akademisk medarbejder
Jacob Spangenberg 4189 8959 jacs@kp.dk

Administration, researchopgaver og konferencer m.v.

Faglig formidling

Faglig formidler og lektor i dansk
Katja Vilien 4189 7512 kavi@kp.dk

Kommunikation og faglig formidling

Kernegruppe

Specialkonsulent, ph.d.
Anne-Mette Veber Nielsen 4189 7443 amvn@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse.

Faglig konsulent
Minna Nørgaard Bruun 4189 7440 minb@kp.dk

Projektudvikling med særlig ekspertise inden for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Faglig konsulent, Ph.d.
Stine Fuglsang Engmose 2459 9486 sfue@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Faglig konsulent
Marie Wolter Bertelsen 3054 5995 mawb@kp.dk

Faglig konsulent med særlig ekspertise i ordblindhed på unge- og voksenområdet.

Arbejds- og sparringsgruppe

Lektor i dansk, ph.d.
Nina Berg Gøttsche 2344 5354 nbg@via.dk

Konsulent inden for læse- og skrivevanskeligheder

Lektor i dansk, ph.d.
Helle Bundgaard Svendsen 8755 3278 HBS@via.dk

Faglig konsulent inden for læse- og skrivevanskeligheder samt LST

Faglig konsulent
Kirsten Friis 2311 0056 kfl@kp.dk

Fagperson inden for læse- og skrivevanskeligheder, inklusion og specialpædagogik

Faglig formidler og lektor i dansk
Katja Vilien 4189 7512 kavi@kp.dk

Kommunikation og faglig formidling

Kommissorium for arbejds- og sparringsgruppen finder du her

Referencegruppe

Trine Nobelius, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Stina Kjær Madsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Helle Bonderup, VIA University College

Charlotte Christiansen, UC SYD

Kommissorium for referencegruppen finder du her.

Tak til

Rikke Vang Christensen, KU for at bidrage med faglig sparring og tekster til formidling om sprogforstyrrelser og sprogforstyrrelsen DLD

 

Martin Hauerberg Olsen, KP for at bidrage med faglig sparring og tekster til formidling om sprogforståelsesvanskeligheder samt sprogforstyrrelsen DLD hos unge og voksne

 

Vibeke Sønderberg Asmussen, KP for at bidrage med faglig sparring og tekster til formidling om ordblindhed hos unge og voksne

 

Trine Gandil, KP for at bidrage med faglig sparring og tekster til formidling om skrivevanskeligheder hos elever i grundskolen

 

Charlotte Øhrstrøm, KP for at bidrage med faglig sparring om sprogforståelsesvanskeligheder hos flersprogede i dagtilbud og skole