Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Direkte undervisning  

Når elever med ordblindhed skal udvikle deres ordlæsning og stavning, så den bliver mere sikker og hurtig, er det vigtigt, at undervisningen er direkte. At undervisningen er direkte, betyder fx, at læreren tydeligt forklarer og viser for eleverne, hvordan man gør, når man læser eller staver ord ved at koble bogstaver og sproglyde.  

Systematisk undervisning  

Det har også positiv betydning for udviklingen af elevernes ordafkodning og stavefærdigheder, når undervisningen er systematisk. Med systematisk menes, at skriftens principper introduceres i en særlig rækkefølge, så det er sværhedsgraden af fx bogstav-lyd-forbindelserne, der bestemmer rækkefølgen, frem for fx placeringen i alfabetet.   

Involver forskellige aktører  

Skolens pædagogiske personale, læsevejlederen, skolens pædagogiske leder og forældrene skal samarbejde om indsatsen for elever med ordblindhed.  

Indsatser på forskellige niveauer  

For at sikre systematik i skolens arbejde med at udvikle elevernes ordlæse- og stavefærdighed kan det være hjælpsomt at organisere indsatserne på flere niveauer, som afspejler en stigende intensitet i tiltagene omkring eleven. Hvor omfattende og vedvarende elevens vanskeligheder med at tilegne sig sikker og hurtig ordlæse- og stavefærdighed, har afgørende betydning for, hvilket niveau af indsats eleven vil have brug for. Relevante niveauer i indsatser til elever med ordblindhed kan omfatte undervisningsdifferentiering i den almene undervisning, målrettet gruppebaseret undervisning og særlig tilrettelagt en-til-en-undervisning med styrkede muligheder for at tilrettelægge indsatser med udgangspunkt i den enkelte elev på baggrund af løbende og systematiske test og evalueringer. Læs mere om indsatsniveauer her. 

Her på siden leder vi dig videre til viden om og inspiration til indsatser rettet mod at udvikle ordblinde elevers ordlæsning og stavning.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordlæsning og stavning