Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Veje til Literacy 2023, VejleProgram

Kl. 9.30: Registrering og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst
v/ Lene Storgaard Brok, centerleder, NVL og Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent, NVL
Nyt fra Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) og også nyt om det nye nationale videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (NVOL).

Kl. 10.30: Læsesucces for ordblinde børn
v/ Helle Bundgaard Svendsen, konsulent, NVL og lektor, VIA UC  og Charlotte Christiansen, lektor, UC SYD
I projektet har vi udviklet en mentorfunktion til dobbeltudfordrede ordblinde elever. Det vil sige ordblinde elever, hvis forældre har svært ved at hjælpe dem med lektier hjemme. Derfor er mentoren tænkt som en ekstra støtte og bindeled mellem barnet og de voksne, f.eks. faglærere og forældre.
I oplægget præsenteres projektets resultater samt nogle af de materialer, vi har udviklet. Projekt Læsesucces er et nationalt projekt i samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler, Nationalt Videncenter for Læsning og 12 skoler.

Kl. 11.30: Pause

Kl. 11.45: Faglig læsning og læremidler i naturfag
v/ Jesper Bremholm, seniorforsker, NVL
Hvordan ser læremiddellandskabet ud i naturfagene i grundskolen, og hvilken plads har faglig læsning i naturfagsundervisningen? Sådanne spørgsmål søger vi svar på i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af læremiddelbrug i naturfagene, der gennemføres november 2022. Oplægget vil præsentere centrale resultater fra undersøgelsen samt diskutere, hvilke udfordringer brugen af læremiddeltekster stiller naturfagslærerne overfor.

Kl. 12.15: Forskning i læsevejledning og databrug som organisatoriske rutiner
v/ Karina Kiær, ph.d.-stipendiat, UC SYD og Aarhus Universitet
Med udgangspunkt i en etnografisk undersøgelse med skyggeobservationer undersøges i ph.d.-projektet, hvordan læsevejledere arbejder med data i organisatoriske rutiner. Forskningen viser, at organisatoriske rutiner betinger og muliggør læsevejlederens arbejde i skolen. I oplægget formidler jeg nogle af de iagttagede mønsterdannelser i læsevejledningsrutiner.

Kl. 12.30: Frokost og tid til at gå på opdagelse i forlagenes udstillinger

Kl. 13.30: Digital læsning og fagportaler
v/ Charlotte Reusch, faglig konsulent, NVL
I det igangværende projekt Digital læsning og fagportaler undersøger vi, hvordan læsning realiseres i klasserum, hvor læremidlet er en fagportal. Det gør vi på flere måder – vi foretager en forskningskortlægning og samler data i klasserum i flere fag. Projektet er inspireret af forskning i digital læsning og læremidler samt af praksiserfaringer, der peger på, at undervisningen forandres i klasserum, hvor læremidlet er en fagportal. Målet med projektet er at bidrage til læsedidaktikken i fagene. I dette oplæg får I et bud på vores foreløbige fund. Alle landets professionshøjskoler samt NVL, videncenteret Læremiddel.dk og SDU deltager i projektet.  

14.15: Kaffe, te og kage

14.30: Lolland skriver
v/ Peter Heller Lützen, specialkonsulent, NVL
Lolland skriver er et praksisudviklende projekt for lærere i Lolland Kommune. Projektet arbejder med skrivning for læring i mange fag og følger en hel årgang på alle kommunens skoler. Vi har været i gang siden august 2021, hvor eleverne gik i 5. klasse, og vi følger eleverne og deres lærere til sommeren 2024. Det faglige fokus er på sprogligt udviklende læringsmiljøer, hvor skriveaktiviteter integreres i fagundervisning på tværs af fag.

15.15: Tak for denne gang

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy 2023, Vejle