Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Temadag om skriftsprogsvanskeligheder: Sprogmodeller (AI), AarhusTemadagens fokus er potentialer og begrænsninger ved sprogmodeller i forhold til kompensation og læring for elever, studerende og voksne i skriftsprogsvanskeligheder. Det særlige fokus er ordblindhed og/eller sprogforståelsesvanskeligheder. Her er der behov for, at læse- og skriveudfordringer imødekommes i relevante undervisningstilbud i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, i de videregående uddannelser og på jobbet.

Sprogmodeller (AI) byder på interessante muligheder i forhold til børn, unge og voksne i skriftsprogsvanskeligheder, men der er også udfordringer, både lovgivningsmæssige og faglige. Hvordan kan sprogmodellerne for eksempel inddrages i undervisningstilbud, så elever og studerende kompenseres og udvikler deres læse- og skrivefærdigheder? Og hvilke forudsætninger skal der til, for at sprogmodeller bliver anvendelige i dagligdagen?

På baggrund af konkrete erfaringer fra praksis vil du på temadagen få input til sådanne overvejelser i grundskole, på ungdoms- og videregående uddannelser samt i arbejdslivet.

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge og voksne i skriftsprogsvanskeligheder, fx lærere/undervisere, special- og ordblindelærere, læsevejledere, læse- og læringskonsulenter.

Program

09.00-09.15    Velkomst

09.15-10.00    AI i relation til eksisterende LST og læse-/skrivedidaktik
v. Trine Gandil, lektor ved Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelsen
Oplægget fokuserer på, hvordan brug af AI kan forstås ud fra eksisterende viden om elevers udbytte af læse- og skriveteknologi (LST) og virkningsfuld læse- og skrivedidaktik. I oplægget vil vi konkretisere, hvordan en AI-sprogmodel kan gøre elever til aktive læsere og strategiske skrivere, og vi vil diskutere grænsefladen mellem kompensation og læring, når lærere og elever eksperimenterer med AI.

10.00-10.45    Åbner generativ AI for nye muligheder og begrænsninger for studerende med læse-/skrivevanskeligheder på videregående uddannelser?
v. Bertil Norman Andersen, specialkonsulent, læse-/skrivevejleder ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet
Med introduktionen af generativ AI gennem tjenester som OpenAI, ChatGPT og Googles Bard/Gemini ser vi ind i en virkelighed, hvor mulighederne for at arbejde med tekst (og tekstproduktion) på nye måder bliver en del af vores hverdag – dette ikke mindst på de videregående uddannelser. Oplægget fokuserer på, hvordan vi kan forstå den udvikling, generativ AI skubber på for studerende med læse-/skrivevanskeligheder, og giver gennem introduktionen af en model et bud på, hvordan vi i læse-/skrivevejledningen kan forstå de ændringer, teknologien medfører for den enkelte studerende. 

10.45-11.30    Lad ChatGPT skrive og de ordblinde redigere
v. Kristian Georgsen, lærer ved Holte-Hus Efterskole
Med ChatGPT og andre værktøjer til at producere tekst tror jeg, at vi går mod en tid, hvor det bliver knap så vigtigt at producere tekst, men langt vigtigere at vurdere og justere, hvilket jeg ser som en kæmpegave til mange ordblinde. Med udgangspunkt i min verden på en efterskole for ordblinde vil jeg fortælle om mine erfaringer med ChatGPT som værktøj i skriveprocessen og som middel til at få tekstproduktion taget ud, når det ikke er hovedfokus.

11.30-12.30    Frokost og forlagsudstilling

12.30-13.00    OBU-underviseren er fortsat en vigtig stilladsarbejder!
v. Ragna Ea Bentsdatter, OBU-underviser ved Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
I lyset af debatten om, hvad vi skal stille op med AI i uddannelsessektoren, bekender jeg pædagogisk-didaktisk kulør som ”AI-konstruktiv” OBU-underviser og læremiddelforfatter, og jeg præsenterer et par eksempler på opgavedesigns med AI-træning, som jeg p.t. afprøver i min egen OBU.

13.00-13.30    Didaktik med kunstig intelligens
v. Karsten Jepsen, ordblindeunderviser ved Københavns VUC
I oplægget vil jeg dykke ned i, hvordan kunstig intelligens (AI) kan skabe meningsfulde forbindelser mellem eleverne og de faglige krav, de møder i skolen. Gennem konkrete eksempler og praktiske ideer vil jeg udforske, hvordan AI kan tjene som en brobygger mellem det kendte og det uudforskede – og måske skabe fordybelse i undervisningen.

13.30-14.00    Kaffe og kage

14.00-14.45    AI-skrivedidaktik for elever med ordblindhed
v. Helle Bundgaard Svendsen, ph.d., docent ved VIA University College, og Berith Ravnsgaard Christensen, adjunkt ved VIA University College
I oplægget deler vi vores erfaringer fra et udviklingsprojekt i danskfaget på HF særligt tilrettelagt for ordblinde i Nørre Nissum. Det er eksplorativt og iterativt. Gennem en række prøvehandlinger og lærerworkshops undersøger vi, hvilke potentialer og udfordringer dansklærerne italesætter, når AI-sprogmodeller anvendes i skriveundervisningen til elevgruppen. Vi undersøger også, hvordan eleverne italesætter deres oplevelse af brugen af AI i undervisningen.

14.45-15.00    Afrunding af dagen
v. Stine Fuglsang Engmose, ph.d., konsulent ved NVOL og lektor ved Professionshøjskolen Absalon

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag om skriftsprogsvanskeligheder: Sprogmodeller (AI), Aarhus