Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Notas Alle kan læse-konference forår 2024, KøbenhavnBliv klogere på sprogforstyrrelsen DLD og få inspiration til, hvordan man kan skabe lige deltagelsesmuligheder for børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Nota afholder to forårskonferencer i samarbejde med St. Andst Efterskole og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. Konferencerne henvender sig til undervisere, skolepædagoger, læsevejledere, skolebibliotekarer, PLC-vejledere og andre fagpersoner i grundskolen.

Oplæg:

  • Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent NVOL, fortæller om sprogforstyrrelsen DLD og de vanskeligheder med skriftsproget, der kan opstå som følge af DLD.
  • Mie Askjær Midtgaard, ordblindekonsulent Ordblindetalent, gør os klogere på ordblindes sekundære vanskeligheder (Vejen).
  • Karen Siercke, leder af Poesiens Hus, inspirerer til handlekraft, skaberkraft og fællesskab på børn og unges præmisser.
  • Randi Heide, biblioteksformidler Aarhus Bibliotekerne, undersøger hvordan bibliotekerne kan have en rolle i forhold til at være med til at løfte ordblindeområdet.
  • Anne Kathrine Eckardt, udstillingsleder og børnekulturformidler Hillerød Bibliotekerne, fortæller om børnemagt på biblioteket og bogtrivsel (Kbh.).

Programmet opdateres løbende på nota.dk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Notas Alle kan læse-konference forår 2024, København