Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udvikling og systematisering af studiestøtte til elever med læse/skrivevanskeligheder, AarhusKurset er målrettet fagpersoner på ungdomsuddannelser, som varetager SPS-studiestøtte til elever med læse-/skrivevanskeligheder, fx på grund af dysleksi eller tosprogethed. Du kan fx være læsevejleder, faglærer eller anden støtteperson, som støtter eller vejleder elever i at udvikle strategier til at kompensere for deres skriftsprogsvanskeligheder. Det forudsættes, at du har et basalt kendskab til læse- og skrivestøttende teknologi (LST) som fx AppWriter.

Som deltager på dette kursus får du:

  • Inspiration til at udvikle og systematisere studiestøtten til elever med læse-/skrivevanskeligheder
  • Metoder og redskaber til afdækning af elevernes læse-/skrivevanskeligheder og behov samt til tilrettelæggelse af en målrettet pædagogisk indsats, der fastholder eleven i vedkommendes strategiudvikling
  • Ideer til metoder og redskaber, der kan inddrages i elevens strategiudvikling ift. læsning, skrivning og notetagning, inkl. hvordan relevante LST-funktioner kan inddrages

Forplejning: Morgenbrød og kaffe/te. Frokost og drikkevarer. Eftermiddagskaffe/-te og lidt sødt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Udvikling og systematisering af studiestøtte til elever med læse/skrivevanskeligheder, Aarhus