Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

SPS-konference: Sammen om specialpædagogisk støtteRaido inviterer igen til den årlige SPS-konference for vejledere, støttegivere og andre med interesse for specialpædagogisk støtte, læsevejledning og matematikvejledning.

Programmet består af faglige oplæg, workshops og videndeling med eksperter fra bl.a. SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Rådgivnings- og støttecentret v. Aarhus Universitet, Center for Ungdomsforskning, Danmarks Evalueringsinstitut, Studenterrådgivningen; Københavns Professionshøjskole, VIA University College m.fl. 

Der vil være mulighed for at deltage i to ud af ti praksisnære workshops om:

  • Nyheder og råd fra SPS-enheden i STUK
  • AI, ordblindhed og talblindhed
  • Mestring, tilhørsforhold og kognitiv støtte
  • Organisering af SPS
  • Studiestøtte på uddannelsen og lærepladsen
  • SPS i undervisningen og samarbejde på tværs

Del siden på email

Du deler et link til siden: SPS-konference: Sammen om specialpædagogisk støtte