Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Sprogpædagogik i hverdagen 2024Konferencen Sprogpædagogik i hverdagen 2024 byder på dybdegående oplæg, som giver bud på hvordan vi støtter børn med sproglige vanskeligheder i hverdagen. På konferencen vil Julie Hjorth Ingstrup og Helle Brandt zoome ind på sproglige vanskeligheder indenfor de sproglige områder: fonologi (udtale), ordforråd og grammatik. Dagen afsluttes med en præsentation og afprøvning af forskellige handlemuligheder til at støtte børn med sproglige vanskeligheder i hverdagen.

Om eftermiddagen får vi besøg af Bjørg Kjær som gør os klogere på, hvorfor mødet mellem forældre og professionelle kan være svært at håndtere og hvad dette kan gøre ved forældrene.

08.30-09.00
Tjek-ind og morgenmad

09.00-09.10
Velkommen til og præsentation af dagens program.

09.10-10.00
Børn med sproglige vanskeligheder i dagtilbud v. Julie Hjorth Ingstrup, cand. mag i audiologopædi, adjunkt VIA og Helle Brandt, lektor, Logopæd og Master i Specialpædagogik, VIA.

Fra forskningen ved vi, at børns sproglige vanskeligheder kan se forskellig ud, hvilket betyder at det kan variere meget fra barn til barn, hvordan sprogtilegnelse foregår. For nogle børn gælder det, at det primært er et sprogligt område der er påvirket fx barnets udtale. For andre børn er der tale om en udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (developmental language disorder DLD), der påvirker barnets sprogtilegnelse indenfor flere sproglige områder fx ordforråd og grammatik. 

Fælles for børn med sproglige vanskeligheder/DLD gælder, at de sproglige vanskeligheder ofte virker negativt ind på deres deltagelsesmuligheder i leg og samtaler. Forskning og praksis viser også at de sproglige vanskeligheder ikke går over af sig selv, men forfølger børnene ind i skolen i forhold til læring og skriftsprogstilegnelse. 

Vi kommer omkring sproglige vanskeligheder, de pejlemærker vi kan være opmærksomme på, hos vuggestuebarnet og som følger med ind i børnehaven. Vi tager teoretisk afsæt i børn med fonologiske, leksikalske, grammatiske og syntaktiske vanskeligheder, med fokus på hvilke handlemuligheder der kan tilrettelægges i pædagogisk praksis. 

10.00-10.15
Kaffepause

10.15-11.30
Julie Hjorth Ingstrup og Helle Brandt fortsat.

11.30-12.30
Frokost

12.30-13.15
Julie Hjorth Ingstrup og Helle Brandt fortsat.

13.15-13.45
Kaffepause

13.45-15.15
Diagnoser, pædagoger og forældre – hvad er der på spil? Forældresamarbejde omkring børn med ”særlige behov” v. Bjørg Kjær, ph.d., lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU.

Mødet mellem professionelle og forældre er omgivet med normer, idealer og forventninger, som ofte er svære at håndtere i virkeligheden. Især når der ”er noget” med børnene, kan det være sårbart. I mit oplæg vil jeg komme ind på hvordan dette møde opleves af (nogle af) disse forældre og hvad disse erfaringer gør ved forældrene og ved forældreskabet.

15.15-15.30
Spørgsmål.

15.30
Afslutning og tak for i dag!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogpædagogik i hverdagen 2024