Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen i gymnasiet

Hen over to kursusdage i april sætter Københavns Professionshøjskole fokus på ordblindevenlig engelskundervisning i de gymnasiale uddannelser. Målgruppen er først og fremmest engelsklærere og læsevejledere, men andre interesserede er naturligvis også velkomne. På den første kursusdag foretages gennem oplæg og øvelser en række nedslag i ‘kataloget’ af ordblindevenlige greb. Særligt vil der være fokus på skrivestrategier og feedback, didaktisk anvendelse af læse- og skriveteknologi og styrkelse af elevernes færdigheder på ordniveau (herunder fokus på morfologi, udtale og stavning). Herefter besluttes i fællesskab hvad der skal have fokus på den anden kursusdag. Hvad er kursusdeltagerne optaget af? Hvad kalder på mere fordybelse? Undervejs vil der også være mulighed for at deltagerne deler eksempler på eller ideer til ordblindevenlige greb fra egen undervisning og udveksler erfaringer. Kurset er for dig, der er engelsklærer eller læsevejleder på hf/htx/stx/hhx/htx/eux. Ledere eller andre engelskfaglige ressourcepersoner i de gymnasiale uddannelser er også meget velkomne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindevenlige greb i engelskundervisningen i gymnasiet