Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Ordblindekonference 2024Sæt en dag af til ny viden og inspiration om bl.a. strategier, læringsstier, psykologiske udfordringer og hukommelsesstrategier.

Program

8.30-9.00 Ankomst og morgenmad

9.00-9.15 Morgensang og velkomst

9.15-10.00 Strategier som læringsstier v/ Maria Ulrik Pedersen og Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

I dagens første oplæg sætter vi fokus på, hvordan du med eleverne skal arbejde med - og understøtte - forskellige strategier, så de bliver funktionelle og  anvendelige for eleverne . Ordblinde elever har brug for mange forskellige måder at lære på, og derfor er det vigtigt, at vi har øje for de mange muligheder, der er for at inddrage krop, genstande, billeder, multimodale læremidler mv. i undervisningen.

10.00-10.45 Psykologiske udfordringer ifm. ordblindhed v/ Trine Trentemøller, pædagogisk konsulent og forfatter

Dette oplæg vil give indsigt i de psykologiske udfordringer, der er knyttet til at møde faglig modstand i skolen. I oplægget vil jeg give bud på, hvordan læsevejledere og lærere kan arbejde med og støtte elever i forhold til de psykologiske udfordringer, der er knyttet til ordblindhed. Jeg vil vise, hvordan alle lærere kan arbejde med at blive nysgerrige på elevernes perspektiver, for når man ser udfordringerne med elevens øjne, bliver det tydeligt, hvilke små greb der kan gøre det lettere at gå i skole og overkomme udfordringer.

10.45-11.15 Pause og udstilling

11.15-12.00 Hukommelsesstrategier i skolen v/ Trine Trentemøller, pædagogisk konsulent og forfatter

I dette oplæg er der fokus på, hvordan man – gennem undervisning i hukommelse og en større viden om hukommelsens elementer – kan gøre det lettere at tilegne sig viden, hvis man er en elev med faglige udfordringer. En større forståelse for arbejdshukommelsens kapacitet og en viden om de hukommelseslagre, eleverne trækker på, når de skal koble ny viden med eksisterende viden, vil give mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så alle børn har mulighed for at tilegne sig det stof, man som underviser ønsker at formidle.

12.00-12.30 Samtale om strategier v/ Mie Lindis Steinstö, pædagogstuderende, Professionshøjskolen Absalon og Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Mie Lindis Steinstö, der er studerende på pædagoguddannelsen, har udviklet funktionelle strategier, der hjælper hende med at tilegne sig viden, selvom hun har skriftsproglige udfordringer. I samtalen vil Mie dele sine personlige erfaringer med at anvende strategier til at fastholde læring.

12.30-13.30 Udstilling og frokost

13.30-14.00 Præsentation af Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL) v/ Stine Fuglsang Engmose, ph.d. og faglig konsulent

14.00-14.40 Nyt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v/ Trine Nobelius, specialkonsulent, STUK

14.40-15.00 Pause

15.00-15.40 Alle har noget på hjerte v/ Maria Junghans, cand.mag. i international virksomhedskommunikation med speciale i storytelling

Fortællinger huskes med kroppen og fortælles med hjertet. Den mundtlige fortælling skaber relationer mellem mennesker, gør os til gode lyttere og sætter os fri af det bundne ord på papiret. Maria Junghans er professionel fortæller og afslutter dagen med fortællinger fra den virkelige og den opdigtede verden, der viser ordets kraft og uperfektionens mange muligheder. Humoristisk og rørende.

15.40 Tak for i dag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindekonference 2024