Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Kursus: Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?Elever med ordblindhed kæmper ofte med matematik. Dette afspejles i deres karakterer til de afsluttende prøver. Derfor er det essentielt, at matematiklærerne har de rette værktøjer til at støtte disse elever. Morten Rygner, der er læreruddannet, ordblind og studerer matematikdidaktik, vil dele sine indsigter fra sin bachelor "Et indblik i ordblindes mulige udfordringer i matematik" og sin egen undervisningserfaring. Han vil give forslag til, hvordan du kan forbedre disse elevers faglige udbytte i faget.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kursus: Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?