Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Grundkursus om kompenserende læse-skriveteknologiFormålet med grundkurset om kompenserende læse-skriveteknologi er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i programmet IntoWords på både på Windows-pc, Mac og mobile enheder.

Du opnår kendskab til programmernes funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, OCR-behandling og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte Windows-pc og/eller Mac samt eventuelt på en mobil enhed.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fra 1. januar 2023 valgt ny leverandør af læse-skriveteknologi. Kurset tager udgangspunkt i IntoWords, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til IntoWords Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren – og eventuelt en aktiv licens til IntoWords app.

Hvis der er spørgsmål til konkrete funktioner og indstillinger i AppWriter, vil de kunne besvares på kurset. 

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere målgruppen af ordblinde elever og kursister i IntoWords på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en Windows-pc og/eller Mac og din mobile enhed.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne og blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig. Vi henviser i stedet til det udvidede kursus. 

Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om i videovejledningerne fra Ordlab. Alle ansatte og elever på skoler/institutioner med SPS-berettigede elever har adgang til Ordlab.

Du finder videovejledninger på ordlab.dk (ordlab.dk) 

Sådan får du adgang til videovejledninger på ordlab.dk (spsu.dk) 

Indhold i grundkurset

På kurset bliver IntoWords gennemgået og afprøvet med vægt på læse-skriveteknologiens kompenserende effekt. Du får et indblik i programmets opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til, hvordan programmet kan anvendes i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning. På kurset vil der også være fokus på brugen af videovejledninger fra Ordlab.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmet op på, så der bliver taget hensyn til elevens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament.

Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra underviserne, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne.

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i et kursus.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til IntoWords på din Windows pc eller Mac. 

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel pr. uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusudbyderen. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge inden kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grundkursus om kompenserende læse-skriveteknologi