Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Gratis udvidet online kursus om kompenserende IT-hjælpemidler

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende læse-skriveteknologi er at kvalificere deltagerne til at inddrage læse-skriveteknologi i det strategiske arbejde med den ordblinde elev og i vejledningen af underviserne.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med den ordblinde elev, og hvordan I kan inddrage læse-skriveteknologi.

På kurset er der blandt andet fokus på, hvordan læse-skriveteknologi kan inddrages i studierelevante situationer – herunder hvordan smartphones kan bidrage i forhold til elevens deltagelsesmuligheder.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede eleven i selv at sætte læse-skriveteknologi i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på. Der vil i denne forbindelse være fokus på at inddrage videovejledninger fra Ordlab.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med IntoWords eller anden teknologi. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Gratis udvidet online kursus om kompenserende IT-hjælpemidler