Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Elever med ordblindhed får ofte tildelt læse- og skriveteknologi (LST). Læse- og skriveteknologi er en række funktioner, som kan støtte og kompensere netop de processer under læsning og skrivning, som volder elever med ordblindhed vanskeligheder. Oplæsningsfunktionen kan kompensere afkodningen, ligesom ordforslag kan kompensere staveprocessen og talegenkendelsen (diktering) samt stave- og skriveprocessen. OCR-behandling er en funktion, som er nødvendig at anvende for at gøre PDF-filer læsbare, så de kan læses op af oplæsningsfunktionen.   

Det er ikke så vigtigt, hvilken hardware eleven tilbydes, blot det giver adgang til de funktioner, som eleven har brug for. Ud over de grundlæggende LST-funktioner vil almene funktioner også ofte være meget hjælpsomme. F.eks. kan stavekontrollen give umiddelbar hjælp med stavningen for nogle elever, mens søgefunktionen kan være en stor hjælp, når man skal finde en bestemt oplysning i en tekst.  

Det er en didaktisk overvejelse at forholde sig til, hvornår og hvordan den enkelte elev med fordel kan anvende LST. Det må bero på en faglig vurdering af, hvilke skriftsproglige forudsætninger eleven har, hvad de konkrete læse- og skrivekrav i undervisningen er, og hvilke LST-funktioner der derfor bedst kompenserer eleven.   

Vi ved, at elever med ordblindhed har højere tekstforståelse, når de lytter til tekst med oplæsningsfunktionen, end når de læser den uden. Vi ved også, at elever med ordblindhed skriver med færre stavefejl, når de anvender ordforslag, end når de ikke gør. Funktionerne har altså kompensatorisk effekt. Det har også vist sig, at nogle unge med ordblindhed, der har anvendt LST i en årrække, udvikler en række læse- og skrivestrategier, hvor anvendelsen af LST er integreret.  

I temanummeret Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset (Viden om Literacy, nr. 26, 2019) kan du finde flere artikler om emnet. 

Her på siden finder du mere om læse- og skriveteknologi. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læse- og skriveteknologi