Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem forældre og skole, sådan at eleven med ordblindhed får de bedste muligheder for at udvikle sig socialt og fagligt i skolen. Elever med ordblindhed har brug for støtte derhjemme til læsning og skrivning og måske også til at strukturere deres skolearbejde. Som forælder er det en god ide at være nysgerrig over for den læse- og skriveteknologi, eleven bruger. Tag gerne på kursus sammen, sådan at eleven ikke selv står med ansvaret, hvis det driller derhjemme. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forældresamarbejde