Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Emotionelle følger af ordblindhed

For elever med ordblindhed kan det at være i skriftsprogsvanskeligheder påvirke følelseslivet, man taler om emotionelle følger. Det kan være følger som ængstelse og nedtrykthed eller et negativt fagligt selvbillede og lav mestringsforventning (self-efficacy). Det vil sige, at nogle elever med ordblindhed ikke har stor tiltro til, at de kan klare en given opgave, hvilket igen påvirker deres læringsproces negativt. Der kan være tale om at føle sig ‘dum’ eller ‘forkert’, fordi man oplever, at man ikke kan følge med i skolen. Det er vigtigt at fastslå, at ordblindhed intet har med intelligens at gøre. Når en elev testes og findes ordblind, så kan det ofte føles som en umiddelbar lettelse, mens det hos andre tager en rum tid at erkende og acceptere.  

Vil du gerne læse om, hvordan det kan opleves at være ordblind i skolen, kan du i bogen Undervisning af ordblinde elever i alle fag (2020) møde tre unge voksne, Emma, Martin og Jakob, som giver et indblik i netop det. De tre unge giver også konkrete råd til, hvad man skal være opmærksom på.  

Henvisninger: 
Fischer, M., Madsen, E. T., & Svendsen, J. B. (2020). Oplevelsen af ordblindhed. I H. B. Svendsen, & L. Nielsen (red.), Undervisning af ordblinde elever i alle fag. Akademisk Forlag. 

Her på siden finder du mere om emotionelle følger af ordblindhed. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Emotionelle følger af ordblindhed