Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læse- vanskeligheder

Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL) er et videncenter, der er etableret som initiativ i aftalen om Ordblindepakke III, som blev indgået af regeringen og Folketingets partier i november 2021.

Videncenteret er forankret i regi af Nationalt Videncenter for Læsning.

Formål  

Videncenteret er omdrejningspunkt for formidling af nyeste viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder med et anvendelsesorienteret sigte. Videncenteret bidrager til at understøtte god praksis for undervisning af børn, unge og voksne med ordblindhed og andre læsevanskeligheder på tværs af uddannelsesinstitutioner samt bidrager til at understøtte forebyggende indsatser målrettet ordblindhed og andre læsevanskeligheder i dagtilbud og grundskoler. Desuden bidrager centeret til at sikre en kontinuerlig udvikling af og opfølgning på ordblindeundervisning og undervisning ift. andre læsevanskeligheder for børn, unge og voksne.

Videncenteret understøtter og styrker koordination og inddragelse af relevante vidensmiljøer på området med henblik på at forebygge udviklingen af ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt at mindske betydningen af ordblindhed og andre læsevanskeligheder for den enkelte, så alle børn, unge og voksne får de bedste betingelser for læring og udvikling.  

Det faglige felt 

Den samlede gruppe af personer med ordblindhed og andre læsevanskeligheder er meget sammensat, og det er Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheders opgave at samle, sprede og udvikle viden om alle aspekter af læsevanskeligheder. 

Målgruppe for centerets aktiviteter 

Målgruppen for centerets aktiviteter er pædagogisk personale, lærere, undervisere, vejledere, kommunale konsulenter samt undervisnings- og forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med børn, unge og voksne med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder, herunder også børn, som er i risiko for at udvikle ordblindhed eller andre læsevanskeligheder. 

Dermed har centerets aktiviteter fokus på dagtilbud, grundskoler, forberedende uddannelser, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Videncenteret skal både udvikle tværgående aktiviteter og aktiviteter tilpasset de forskellige målgrupper. 

Mål for Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder

  • At udbrede kendskab til og skabe større indsigt i og forståelse af, hvad ordblindhed og andre læsevanskeligheder dækker over på tværs af uddannelsesområder (grundskole, forberedende grunduddannelse, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser).
  • At udbrede kendskab til og skabe større indsigt i forebyggende indsatser målrettet ordblindhed og andre læsevanskeligheder i dagtilbud.
  • At understøtte gode sprogmiljøer i dagtilbud og på tværs af uddannelsesområder (grundskole, forberedende grunduddannelse, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser).
  • At bidrage til opkvalificering af fagprofessionelle i dagtilbud og på tværs af uddannelsesområder (grundskole, forberedende grunduddannelse, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser) ved at indsamle, bearbejde og formidle nyeste viden. Det gælder forskningsresultater såvel som praksisnær viden og erfaringer.
  • At bistå kommuner, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner med viden om konkrete indsatser til at forebygge og sætte tidligt ind i forhold til ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Om Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læse- vanskeligheder