Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Temaforløb om sprogforstyrrelsen DLD

I samarbejde med Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder holder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet virtuelt temaforløb om elever med sprogforstyrrelsen DLD.

Temaforløbet henvender sig til pædagogiske ledere, lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner i skolen samt kommunale konsulenter.

Gennem faglige oplæg og øvelser får deltagerne faglig viden og bliver klædt på til at drøfte deres skoles/kommunes indsatser for elever med DLD med særlig fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

Bemærk, at det er et samlet temaforløb med tre temaeftermiddage.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temaforløb om sprogforstyrrelsen DLD