Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

SPS-konferencen: Sammen om specialpædagogisk støtte

Raido inviterer igen til den årlige SPS-konference for læsevejledere, ordblindeundervisere og alle med interesse for specialpædagogisk støtte. Sidste år mødtes SPS-vejledere, læsevejledere og matematikvejledere fra FGU’er, VUC’er, erhvervsskoler og gymnasier, der er medlemmer af SPS-netværket. I år er der åbent for alle med interesse og uden krav om medlemskab.

Programmet består af faglige oplæg, workshops og videndeling med SPS-fagpersoner, unge erfaringseksperter, ledere og andre aktører, der arbejder på området, herunder teamleder fra SPS-enheden i STUK. Der vil være mulighed for at deltage i to ud af otte praksisnære workshops om, hvordan man kan støtte elever med henholdsvis ordblindhed og brug af LST, ChatGPT for læsevejledere, talblindhed, angst, ADHD, autisme, mentoring og SPS-administration.

Del siden på email

Du deler et link til siden: SPS-konferencen: Sammen om specialpædagogisk støtte