Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

En nøgle til at mindske udfordringer i skolen for elever med ordblindhed er inkluderende læringsmiljøer, der giver dem mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod med andre elever. For at dette kan lykkes, er der behov for organisatoriske rammer, der understøtter læringsmiljøerne. Find materiale om forskellige aspekter ved arbejdet med de organisatoriske rammer og muligheder i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer målrettet elever med ordblindhed her.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læringsmiljø