Nationalt videnscenter for Ordblindhed og Læsevanskeligheder.

Nationalt Videncenter for Ordblindhed
og andre Læsevanskeligheder
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
kontakt@nvol.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Fra ordforråd til sprogforståelseFormålet med projektet er at styrke indsatsen over for elever i risiko for alvorlige og vedvarende sprogforståelsesvanskeligheder. Forud for tilrettelæggelsen af indsatserne er det nødvendigt at kunne identificere eleverne, hvortil vi i dag mangler testredskaber. Da ordforråd har en velkendt sammenhæng med både sprog- og læseforståelse, vil det oftest være vigtigt at inddrage ordforrådet i en indsats.

Målet for projektet er at udvikle en test, der afdækker bredden og dybden i ordforrådet, og som viser god adskillelse mellem elever i risiko for alvorlige og vedvarende sprogforståelsesvanskeligheder og elever med upåfaldende sprogudvikling.

 • Om projektet

  Projektets formål er at styrke indsatsen over for elever med alvorlige og vedvarende sprogforståelsesvanskeligheder. Denne målgruppe er i risiko for langvarige vanskeligheder og negative følger i form af fx læseforståelsesvanskeligheder, lavt uddannelsesniveau og reduceret livskvalitet. Derfor er det også helt afgørende, at man tidligt i grundskolen får øje på denne elevgruppe, herunder elever med sprogforstyrrelsen DLD. Men i dag har vi ikke de rette redskaber til at understøtte, at vi finder netop disse elever.

  Målet med projektet er derfor at udvikle en ordforrådstest, der kan anvendes i 0.-2. klasse, og som med stor sikkerhed kan skelne mellem børn i risiko for alvorlige sprogforståelsesvanskeligheder og børn med upåfaldende sprogudvikling. Det vil give et langt stærkere grundlag for samarbejdet mellem indskolingslærere, logopæder, læsevejledere og DSA-vejledere, når de skal prioritere resurser og tilrettelægge sammenhængende indsatser for elever med alvorlige og vedvarende sprogforståelsesvanskeligheder.

 • Projektdeltagere

  Projektledelse

  Birgitte Dahlerup Thunbo
  Audiologopæd, PPR Rudersdal
  E-mail:birgitte.dahlerup@gmail.com

  Projektkonsulenter

  Rikke Vang Christensen
  Lektor, Københavns Universitet
  E-mail: rikkec@hum.ku.dk 

  Anne-Mette Veber Nielsen
  Specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
  E-mail: amvn@kp.dk  
  Tlf.: 4189 7443

  Andre projektdeltagere

  Audiologopædisk Forening
  Hjemmeside: www.alf.dk  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fra ordforråd til sprogforståelse